lise ara sınıf soru bankaları

Konu Anlatım Fasiküllerimiz

Konu Anlatım Fasiküllerimiz (Matematik - Geometri ve Fizik);


Kartezyen Konu Anlatım Fasikülleri Özel Bir Dizayna Sahip !

  Konu Kavrama Bölümü: (Sol Taraf)

 Konu Anlatımı ve Konu Kavrama soruları içeriyor, amacı ise öğrenciye konunun içeriğini öğretmek.

  Uygulama Bölümü: (Sağ Taraf)

 Altı-sekiz soruluk testlerden oluşuyor, amacı ise öğrencinin Konu Kavrama Bölümü’nde öğrendiklerini  pekiştirmek.

  Sayfalar Dolusu Konu Anlatımı Yapmadık !

 Sayfalarca konu anlatımı ve yüzlerce peş peşe örnek soruyu öğrencinin aklında tutmasına imkan yoktur.

 Öğrencinin Konu Kavrama Bölümü’nde (sol taraf) öğrendiklerini, Uygulama Bölümü’nde (sağ taraf) tek sayfalık testlerle pekiştirmesini amaçladık.

  Öğretmenin bir öğrenciye bire bir ders anlatım sistemini model aldık !

 İdeal konu anlatım sisteminde;

                 1. Adım: Öğretmen konuya ait bilgileri verir

                 2. Adım: Bu bilgilere ait örnek uygulamaları yapar 

                3. Adım: Öğrencinin öğrendiklerine ait uygulamalar yapmasını sağlar

 Biz de fasiküllerimizde bu temel çalışma sistemini model aldık.

 Fasiküllerimizde uyguladığımız sistemin bir güzel yanı da şu,

Öğrenci test içindeki bir soruda takıldığında yapması gereken şey sadece sol tarafa bakmak !..

 Neden Kartezyen Konu Anlatım Fasikülleri?

 Öğrencinin Konu Anlatımlı kitaplara yönelmesindeki amaç sınıf ortamında öğrenemediği konuyu kitaptan çalışmaktır.

 Ancak, sayfalar dolusu konu anlatımı ve peş peşe sayısız örneği öğrencinin tek oturumda hafızasına alması mümkün değildir. Bir yığın halinde verilen bilgileri kavrayamayan öğrenci,

                 1) Motivasyonunu kaybeder 

                2) Yılgınlaşır 

                3) Dersten soğur

 Bunun yerine basit ve kısa anlatımların ardından öğrenciye öğrendiklerini uygulatmak gerekir.

 40-50 sayfalık konu anlatımından sonra verilen testlerin bir sorusunda takılan öğrenci, konu anlatımının neresine bakması gerektiğini bilemez. Kartezyen Konu Anlatım Fasikülleri’nde ise öğrenci bir soruda takıldığında eksikliğini tespit etmesi, yardım almaksızın mümkün.

  Kartezyen Konu Anlatım Sistemi’nde!

  - Sayfalar dolusu değil, basit konu anlatımları ile tek sayfalık uygulama testleri,

 - Ezberden kaçınan ve konunun temel prensiplerini kavratmayı amaçlayan anlatım tarzı,

- Konu anlatımında verilen bilgileri destekleyen Kavrama Soruları,

- Çözemediği her soruda öğrencinin kendi eksikliğini tespit edebilme imkanı,

- Çalışmaya bir veya birkaç gün ara verse dahi, öğrencinin çalışmayı bıraktığı yerden eski kazanımlarını unutmaksızın, devam edebilmesi imkanı.

  Matematik Fasikülleri;

1-MANTIK
2-KÜMELER
3-KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI
4-FONKSİYONLAR
5-İŞLEM

6-İŞLEM YETENEĞİ  (BASILMADI)

7-TEMEL KAVRAMLAR
8-SAYI BASAMAKLARI - TABAN ARİTMETİĞİ
9-BÖLME-BÖLÜNEBİLME
10-OBEB-OKEK
11-MODÜLER ARİTMETİK

12-RASYONEL SAYILAR VE ONDALIK SAYILAR (BASILMADI)
13-ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR (BASILMADI)
14-BASİT EŞİTSİZLİK (BASILMADI)
15-MUTLAK DEĞER (BASILMADI)
16-ORAN VE ORANTI (BASILMADI)
17-PROBLEMLER 1 (SAYI, KESİR VE YAŞ PROBLEMLERİ) (BASILMADI)
18-PROBLEMLER 2 (YÜZDE, FAİZ VE KARIŞIM PROBLEMLERİ) (BASILMADI)
19-PROBLEMLER 3 (HIZ VE İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ) (BASILMADI)
20-DENKLEM ÇÖZME (BASILMADI)

21-POLİNOMLAR
22-ÇARPANLARA AYIRMA
23-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
24-İKİNCİ DERECEDEN  EŞİTSİZLİKLER
25-PARABOL
26-TRİGONOMETRİ 1
27-TRİGONOMETRİ 2
28-KARMAŞIK SAYILAR
29-LOGARİTMA
30-PERMÜTASYON VE KOMBİNASYON
31-BİNOM AÇILIMI, OLASILIK VE İSTATİSTİK
32-TOPLAM-ÇARPIM SEMBOLLERİ
33-ARİTMETİK VE GEOMETRİK DİZİLER - GEOMETRİK SERİ
34-MATRİS DETERMİNANT
35-ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR
36-LİMİT VE SÜREKLİLİK (YENİLENEN BASKI)
37-TÜREV
38-İNTEGRAL

 Geometri Fasikülleri; 

1-DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR, AÇI-KENAR BAĞINTILARI
2-ÖZEL ÜÇGENLER
3-ÜÇGENDE ALAN
4-ÜÇGENDE AÇIORTAY-KENARORTAY
5-ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK
6-DÖRTGENLER VE DELTOİD
7-DİKDÖRTGEN VE KARE
8-PARALELKENAR-EŞKENAR-DÖRTGEN
9-YAMUK
10-ÇOKGENLER
11-NOKTA-DOĞRU ANALİTİĞİ
12-ÇEMBER ANALİTİĞİ
13-KONİKLER
14-DÜZLEMDE VE UZAYDA VEKTÖRLER
15-ÇEMBER VE DAİRE
16-KATI CİSİMLER
17-DÜZLEMDE KAPLAMALAR - DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ - HOMOTETİ VE FRAKTALLAR

 Fizik Fasikülleri

1-VEKTÖR - KUVVET
2-KESİŞEN KUVVETLERİN DENGESİ (BASKIDA)

3-TORK (MOMENT) (YAZIM AŞAMASINDA)
4-KÜTLE MERKEZİ (YAZIM AŞAMASINDA)
5-BASİT MAKİNELER (YAZIM AŞAMASINDA)
6-MADDE VE ÖZELLİKLERİ (YAZIM AŞAMASINDA)
7-SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (YAZIM AŞAMASINDA)
8-BASINÇ (YAZIM AŞAMASINDA)
9-ISI - SICAKLIK – GENLEŞME (YAZIM AŞAMASINDA)

10-HAREKET
 
11-DİNAMİK
 
12-İŞ - GÜÇ – ENERJİ (YAZIM AŞAMASINDA)
13-ATIŞLAR (YAZIM AŞAMASINDA)
14-DAİRESEL, HARMONİK HAREKET, GENEL ÇEKİM KANUNU, KEPLER KAN. (YAZIM AŞAMASINDA)
15-İTME – MOMENTUM (YAZIM AŞAMASINDA)

16-DURGUN ELEKTRİK – 1
17-DURGUN ELEKTRİK -2 (BASKIDA)
18-ELEKTRİK AKIMI

19-OPTİK – 1 (YAZIM AŞAMASINDA)
20-OPTİK – 2 (YAZIM AŞAMASINDA)
21-MANYETİZMA – 1 (YAZIM AŞAMASINDA)
22-MANYETİZMA – 2 (YAZIM AŞAMASINDA)
23-DALGALAR – 1 (YAZIM AŞAMASINDA)
24-DALGALAR – 2 (YAZIM AŞAMASINDA)
25-FOTOELEKTRİK VE CAMPTON OLAYI, DE BREGLİ DALGABOYU, RÖLATİVİTE (YAZIM AŞAMASINDA)
26-ATOM FİZİĞİ (YAZIM AŞAMASINDA)
27-NÜKLEER FİZİK, YILDIZLAR YILDIZSILAR, RADYOAKTİVİTE (YAZIM AŞAMASINDA)

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ?

Konu Anlatım Fasikülleri Serisi Hangi Öğrenciler İçin Uygundur?

- Sınıf ortamında konuyu kavrayamayan;
- Konuyu tekrar mahiyetinde pekiştirmek isteyen;